Nieuw platform! OnderwijsindeLeidseregio.nl

Om meer inzicht te krijgen en geven in de rijke leeromgeving die de Leidse regio biedt’ hebben we samen met leraren, schoolleiders en aanbieders het platform onderwijsindeleidseregio.nl ontwikkeld. 

Aanleiding

Er gebeurd veel in en om het onderwijs in de Leidse regio, van VVE tot en met hoger onderwijs. Zoveel zelfs dat leraren aangeven dat het lastig is om alles bij te houden en op de hoogte te blijven van het aanbod voor scholen en de ervaringen van andere scholen. Daarnaast hebben de Leidse schoolbesturen samen met de gemeente een stevige ambitie neergezet in de Leidse Educatieve Agenda (LEA). Die ambitie vereist uitwisseling van ervaringen en vraagt om inzicht in de (nieuwe)ontwikkelingen in het licht van deze LEA.

Aanpak

In online design sessies hebben we samen met een klankbordgroep van leraren, schoolleiders en aanbieders hebben we een eerste versie van het platform ontwikkeld: onderwijsindeleidseregio.nl. We ontwikkelen het platform nu door in samenwerking met Het LEF. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het onderwijs in Leiden en omgeving. Drie keer per schooljaar komt de klankbordgroep bijeen om op basis van de kwantitatieve rapportage en de kwalitatieve geluiden uit het veld te bepalen hoe het platform kan/moet worden doorontwikkeld.

De informatie op het platform wordt op verschillende manieren verzameld. Educatieteams en aanbieders delen hun ervaringen en aanbod via speciaal ontwikkelde formulieren. Deze worden verwerkt door Leidse Eddies (studenten) en gedeeld op het platform. Daarnaast monitoren deze Leidse Eddies relevante nieuwsbrieven en websites en bezoeken ze bijeenkomsten. Op basis hiervan worden in samenwerking met de educatieteams nog meer ervaringen gedeeld. Zo creëren we samen overzicht en inzicht in het lokale aanbod voor leerlingen en leraren en de praktijkervaringen van scholen in de regio. Ook hebben we een prikbord toegevoegd waarop leraren, aanbieders en andere betrokkenen ideeën en vragen kunnen delen, zodat er in een vroeg stadium kan worden samengewerkt.

Op dit moment is het platform vooral gericht op primair en voortgezet onderwijs, maar op termijn is het ook gericht op VVE, het MBO, HBO en WO.

Opbrengst

1. Het platform helpt educatieteams om beter gebruik te kunnen maken van de rijke leeromgeving die de Leidse regio biedt.

2. Daarnaast geeft het inzicht aan beleidsmakers van scholen en de gemeente in de ontwikkelingen in de stad en de impact van bepaalde interventies, zoals de innovatiesubsidie.

Wie betaalt?

De ontwikkeling van het platform is betaalt door de Gemeente Leiden in het licht van de LEA. De doorontwikkeling, het beheer (technisch en inhoudelijk) en de hosting worden betaalt door de gezamenlijke schoolbesturen via Het LEF.

Wie bepaalt?

De klankbordgroep van leraren, schoolleiders en aanbieders is leidend waar het gaat om de ontwikkeling van het platform. Het LEF organiseert deze klankbordgroep samen met Education Warehouse.

Wil je kijken wat we voor jouw gemeente en/of regio kunnen betekenen? Mail ons dan.

#platform #etalage #LEA #regio #gemeente #2021 #stage #bedrijfsopdracht #Onderwijskunde #WO #HBO

Jon Tyson on Unsplash