Onderzoek co-creatie in het Nederlands onderwijs

In de winter van 2020/2021 hebben we onderzoek gedaan naar ervaringen met co-creatie in het Nederlandse onderwijs. De vraag die daarbij centraal stond was: ‘Wat heeft de onderwijsgever nodig om te co-creëren met de onderwijsaanbieder en er zo voor te zorgen dat de aanbieder beter in kan spelen op de vraag van het onderwijs?’

Door middel van literatuuronderzoek en interviews met zowel educatieteams als aanbieders van leermiddelen hebben we inzicht opgedaan in de mate waarop wordt geco-creëerd in het Nederlandse onderwijs en welke factoren belemmerend dan wel helpend zijn.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Pien, masterstudent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het onderzoek heeft geleid tot een beslisboom voor scholen, waarin zij worden geholpen met het co-creëren met onderwijsaanbieders. Daarnaast is er een rapport opgeleverd met inzichten in co-creatie. De inzichten worden meegenomen in de ontwikkeling van de plannen voor het onafhankelijke vergelijkingsplatform voor leermiddelen waaraan we op het moment werken.

Heb je interesse in dit onderzoek? Neem dan contact met ons op. We delen graag onze inzichten met je.

#onderzoek #stage #WO #onderwijskunde #onderwijswetenschappen #co-creatie #PO #VO #leermiddelen #vergelijkingsplatform