Onderzoek co-creatie in het Nederlands onderwijs

In de winter 2020/2021 hebben we onderzoek gedaan naar co-creatie ervaringen in het Nederlands onderwijs.

Door middel van literatuuronderzoek en interviews met zowel educatieteams als aanbieders van lesmateriaal hebben we inzicht opgedaan over de mate waarin wordt geco-creëerd in het Nederlands onderwijs en welke factoren belemmerend dan wel helpend zijn.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Pien, masterstudent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit.

De inzichten uit dit onderzoek hebben we meegenomen in de ontwikkeling van de plannen voor het onafhankelijke vergelijkingsplatform voor lesmateriaal waar we op het moment aan werken.

Heb je Interesse in dit onderzoek? Mail dan even. We delen graag onze inzichten met je.

#onderzoek #stage #WO #onderwijskunde #onderwijswetenschappen #co-creatie #PO #VO #lesmateriaal #leermiddellen #vergelijkingsplatform