Wijslijst voor onderwijs in coronatijd: maart 2020 – maart 2022

Wijslijst stopt. De coronabeperkingen liggen achter ons. De tijd die voor ons ligt vraagt om andersoortige ondersteuning van educatieteams. Daar gaan we ons op richten. 

Aanleiding

Heel Nederland, jong en oud, moest vanaf maart 2020 opeens werken vanuit huis. Dat is gelukt, want er werd een hele hoop diensten en initiatieven beschikbaar gesteld om dat samen goed te doen. Ook voor het onderwijs.

In die eerste periode kwam er heel veel informatie tegelijk op leraren af: mailtjes via school, whatsappjes van betrokken ouders en collega’s en sociale media die volstroomden met goede voorbeelden van afstandsonderwijs.

Met onze partners zijn we in gesprek gegaan met leraren vanuit o.a. het LOF-netwerk om te kijken wat wij voor hen konden betekenen. “Snel en concreet overzicht op al die goedbedoelde initiatieven!” was de eenduidige vraag.

Aanpak

Samen creëerden we binnen twee weken een simpel platform van en voor leraren met gecureerde, actuele lijsten van initiatieven rond belangrijke thema’s van dat moment.

Het platform zelf was een essentiële, maar relatief eenvoudige stap voor de technische afdeling van onze slimme organisatie. Het snel verzamelen van de juiste curatoren en initiatieven, zonder in te boeten op kwaliteit, was de grootste uitdaging en sleutel tot het uiteindelijke succes.

Via onze netwerken zijn curatoren geselecteerd. Ondertussen ontwikkelde ons studententeam een methodiek om snel initiatieven te verzamelen (om een beeld te geven: het ging om honderden initiatieven en tientallen nieuwe initiatieven per dag), te laten beoordelen door curatoren en te plaatsen op het platform.

Impact in cijfers

  • In de eerste week maakten al 20.000 bezoekers gebruik van Wijslijst. Uiteindelijk hebben we ruim 40.000 unieke bezoekers verwelkomd en zagen we die ook regelmatig terugkeren.
  • We werkten met 19 curatoren uit vele verschillende sectoren: PO, SO, VO, MBO, HBO, WO en de zorg.
  • Er zijn in totaal bijna 500 initiatieven gecureerd, resulterend in 12 actuele lijsten met gemiddeld 10 initiatieven per moment.

Stop Wijslijst 2022

In 2021 hebben we onderzoek gedaan naar de vraag of en op welke manier er een toepassing is voor Wijslijst na coronatijd.

Op basis daarvan hebben we geconcludeerd dat de focus van Wijslijst op het ondersteunen van educatieteams in coronatijd belangrijk is geweest voor het succes. Het is echter zeer de vraag of het platform ook zonder deze focus bijdraagt aan het ecosysteem van platforms voor het Nederlandse onderwijs. We lopen zelfs het risico dat Wijslijst meer verwarring schept dan overzicht en inzicht.

Daarom hebben we als samenwerkende partijen besloten dat het platform per maart 2022 uit de lucht gaat. Zo kan eenieder van ons zich weer volledig toeleggen op de primaire taak en bouwen we samen verder aan een logisch samenhangend ecosysteem van platforms voor het Nederlandse onderwijs.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Puck, masterstudent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Heb je interesse in dit onderzoek? Neem dan contact op. We delen graag onze inzichten met je.

#Wijslijst #corona #Onderwijsverslimmers #onderzoek #stage #WO #onderwijskunde #onderwijswetenschappen