Onze leermiddelen, onze verantwoordelijkheid. Dus ook die van jou!

Er spelen allerlei problemen op de leermiddelenmarkt. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan, waarna we in 2022 een noodkreet de wereld in stuurden: wemoetenhethebbenoverleermiddelen.nl.

Lerarenteams dragen een enorme verantwoordelijkheid, namelijk die voor de toekomst van onze samenleving. Daarbij verdienen ze de best mogelijke ondersteuning. Op elk moment moeten ze kunnen werken met kwalitatief hoogwaardige, flexibel inzetbare leermiddelen die aansluiten bij hun behoeften en die van hun leerlingen. En die leermiddelen moeten beschikbaar zijn tegen een eerlijke prijs. Als sector falen we nu om daarin te voorzien. Dat moet en kan anders!

Inmiddels hebben we het over leermiddelen

We zijn in gesprek gegaan met alle betrokken partijen in het voortgezet onderwijs: lerarenteams, leermiddelencoördinatoren, directeuren, inkopers, beleidsmedewerkers en besturen, maar ook aanbieders, publieke partijen en onderzoekers. En we waren niet de enige die het gesprek aanzwengelden! Op wehebbenhetoverleermiddelen.nl zie je dat er op allerlei plekken gesprek is ontstaan. Na de invoering van de nieuwe boekenwet in 2008, zagen we eerst vooral overheidsstukken en onderzoeksrapporten. Af en toe kwam er een inspirerend stuk of een praktische handreiking voorbij, die beiden overigens nog steeds heel bruikbaar zijn. Inmiddels, zo’n zestien jaar later, zien we dat de pers zich ook in de discussie mengt en dat de sector zelf zich steeds meer laat horen. Het open gesprek over leermiddelen wordt gevoerd!

Maar naast woorden, waren er ook daden

Met schoolbesturen uit heel Nederland zijn we het collectief ‘Onze leermiddelen’ gestart. Inmiddels zijn meer dan tien grote en kleine schoolbesturen hierbij aangesloten, samen verantwoordelijk voor bijna 20% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zij praten, denken en bouwen mee aan concrete oplossingen waarmee we samen werken richting publieke regie binnen de leermiddelenmarkt. Maar ook de aanbieders spelen een rol in het collectief. Zij denken mee en delen essentiële informatie over hun visie, aanpak en behoeften. Alleen samen kunnen we zorgen voor een gezonde markt die leraren ondersteunt en inspireert bij het organiseren van het allerbeste onderwijs voor onze kinderen en jongeren.

Dit hebben we al bereikt

Als collectief hebben we inmiddels diverse instrumenten opgeleverd, waaronder praatplaten, een keuzecanvas en onafhankelijke, actuele leermiddelenlijsten voor bijna alle vakken in het voortgezet onderwijs(!). Daarnaast werkten we samen met schoolteams en aanbieders verder aan onze oplossingsrichting: een open en onafhankelijk platform over leermiddelen voor en van scholen. Sinds afgelopen week ligt er bovendien een concreet voorstel op tafel voor open informatie-uitwisseling over leermiddelen.

En zo gaan we verder

We zijn het gesprek aangegaan, hebben nuttige instrumenten ontwikkeld, hebben onze aannames en ideeën gecheckt en onze plannen vervolgens nog verder uitgewerkt en aangescherpt. Dat betekent dat we meer dan klaar zijn voor:

  • de bouw van dit platform voor en met scholen
  • het regelen van de zaken die nodig zijn om te zorgen dat het platform ook echt ván de scholen is, zodat zij gegarandeerd de koers bepalen, nu en in de toekomst
  • het aansluiten van primair onderwijs besturen en hun schoolteams om het platform ook met en voor hen te laten werken

Onze leermiddelen, onze verantwoordelijkheid. Dus ook die van jou.

Jullie input, vragen, feedback en support zijn onmisbaar om een leermiddelenmarkt te creëren die lerarenteams niet alleen ondersteunt, maar inspireert en boven zichzelf laat uitstijgen.

Doe je mee? Volg Onze leermiddelen op LinkedIn en neem contact met ons op!

Op onzeleermiddelen.nl vind je al onze open instrumenten!

Stichting Education Warehouse
eddie@educationwarehouse.nl
KvK nr. 72310235

Industrieweg 1
9402 NP Assen

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden

Onze ICT hub vind je bij de TechHub op de Industrieweg 1 in Assen.

Onze Eddie hubs vind je bij De Pionier op de Grebbeberglaan 15 in Utrecht en bij PLNT op de Langegracht 70 in Leiden

We houden je graag op de hoogte via onze nieuwsbrief!