Onderzoek online en offline netwerken PO en VO

In de winter 2018/2019 hebben we onderzoek gedaan naar actieve online en offline netwerken en communities in het Nederlands primair en voortgezet onderwijs. 

Door middel van interviews en desk research hebben we een lijst opgesteld met actieve netwerken en communities. Vervolgens hebben we gekeken welke van deze netwerken en communities relevant zouden zijn voor onze missie om uitwisseling tussen educatieteams duurzaam te ondersteunen. Daarbij hebben we gelet op alignment (in hoeverre sluiten de insteek van deze groepen aan bij die van ons: open om ervaringen te delen en focus op praktijk gerichte innovatie van het onderwijs) en invloed (bekendheid en bereik).

Dit onderzoek is uitgevoerd door Manon, masterstudent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit, en Betty, Master Innovation Sciences aan de TU Eindhoven.

Zij hebben op basis van dit onderzoek een advies uitgebracht over de manier waarop we de uitwisseling van praktijkervaringen tussen educatieteams in het Nederlands primair en voortgezet onderwijs het beste konden aanvliegen.

Het overzicht van relevante netwerken in het Nederlands primair en voortgezet onderwijs dient nog steeds als een belangrijke basis voor onze strategie en wordt regelmatig bijgewerkt. We deden dit voor het laatst in december 2022 in samenwerking met het team van Beeld en Geluid op school.

#onderzoek #stage #WO #onderwijskunde #onderwijswetenschappen #netwerken #communities #innovatie #uitwisseling #impact