Onderzoek online en offline netwerken PO en VO

In de winter van 2018/2019 hebben we onderzoek gedaan naar actieve online en offline netwerken en communities in het Nederlands primair en voortgezet onderwijs. Het doel was om te achterhalen met welke netwerken de community rondom delen.meteddie.nl het best opgestart kon worden.

Door middel van desk research en interviews met betrokkenen en kartrekkers van netwerken hebben we een lijst opgesteld van actieve netwerken en communities. Vervolgens hebben we gekeken welke van deze netwerken en communities relevant zouden zijn voor onze missie om uitwisseling rondom innovatieve onderwijspraktijken tussen educatieteams duurzaam te ondersteunen. Daarbij hebben we gelet op alignment (in hoeverre sluit de insteek van deze netwerken aan bij die van ons) en invloed van de netwerken (bekendheid en bereik in het werkveld).

Dit onderzoek is uitgevoerd door Manon, masterstudent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en Betty, student Master Innovation Sciences aan de TU Eindhoven.

Het onderzoek heeft geleid tot een advies aan Education Warehouse waarin staat hoe de uitwisseling van praktijkervaringen tussen educatieteams in het Nederlands primair en voortgezet onderwijs het best kan worden aangevlogen.

Update 2022
Het overzicht van relevante netwerken in het Nederlands primair en voortgezet onderwijs dient nog steeds als een belangrijke basis voor onze strategie en wordt regelmatig bijgewerkt. We deden dit voor het laatst in december 2022 in samenwerking met het team van Beeld en Geluid op School.

#onderzoek #stage #WO #onderwijskunde #onderwijswetenschappen #netwerken #communities #innovatie #uitwisseling