Onderzoek keuzeproces leermiddelen primair onderwijs

In het najaar van 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de manier waarop educatieteams in het primair onderwijs lesmateriaal kiezen.

Door middel van literatuuronderzoek en interviews met zowel teams van meer traditionele, als teams van vernieuwende scholen hebben we een beeld gevormd van het keuzeproces en de factoren die daarin van belang zijn. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door Laura, masterstudent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

De inzichten uit dit onderzoek hebben we meegenomen in de ontwikkeling van de plannen voor het onafhankelijke vergelijkingsplatform voor lesmateriaal waar we op het moment aan werken.

Heb je Interesse in dit onderzoek? Mail dan even. We delen graag onze inzichten met je.

Daarnaast wijzen we je graag of het onderzoek van onze partner CLU dat zij in 2021 uitvoerden in opdracht van de PO-raad. 

#onderzoek #stage #WO #onderwijskunde #onderwijswetenschappen #PO #lesmateriaal #leermiddellen #vergelijkingsplatform

Onderzoek online en offline netwerken PO en VO

#onderzoek #stage #WO #onderwijskunde #OCW #LOF #SchoolAanZet #InnovatieimpulsOnderwijs #Schoolkracht #NPOnderwijs #2022