Onderzoek keuzeproces leermiddelen primair onderwijs

In het najaar van 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de manier waarop educatieteams in het primair onderwijs leermiddelen voor taal, rekenen en wereldoriëntatie kiezen.

Door middel van literatuuronderzoek en interviews met zowel teams van meer traditionele scholen als teams van meer vernieuwende scholen hebben we een beeld gevormd van het keuzeproces bij het selecteren van leermiddelen en de factoren die daarbij van belang zijn. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door Laura, masterstudent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoek heeft geleid tot een rapport met inzichten in het keuzeproces van schoolteams. De inzichten hebben we meegenomen in de ontwikkeling van de plannen voor het onafhankelijke vergelijkingsplatform voor lesmateriaal waaraan we op het moment werken.

Heb je interesse in dit onderzoek? Neem dan contact met ons op. We delen graag onze inzichten met je.

Update 2021
Dit jaar verscheen ook het
onderzoek naar het proces van leermiddelen kiezen van onze partner CLU, in opdracht van de PO-Raad.

#onderzoek #stage #WO #onderwijskunde #onderwijswetenschappen #PO #leermiddelen #vergelijkingsplatform

Onderzoek online en offline netwerken PO en VO

#onderzoek #stage #WO #onderwijskunde #OCW #LOF #SchoolAanZet #InnovatieimpulsOnderwijs #Schoolkracht #NPOnderwijs #2022