Koppeling facebookgroepen

Wie beweert dat er niet wordt uitgewisseld in onderwijs, moet een kijkje gaan nemen op Facebook. Er zijn tientallen actieve facebookgroepen met meer dan 10.000(!) leden waarin wordt uitgewisseld over algemene of juist heel specifieke ontwikkelingen in het onderwijs.

Open, continue, en veelal waardevolle uitwisseling. Briljant! Ware het niet dat al die mooie informatie en inspiratie langzaamaan verdwijnt op de tijdlijn. Samen met een paar actieve facebookgroepen zijn we daarom aan het onderzoeken hoe we dat kunnen voorkomen.

Wat we doen

Samen met de beheerders van enkele actieve facebookgroepen onderzoeken we verschillende manieren om de waardevolle uitwisseling binnen hun groepen te borgen voor de lange termijn.

Aan de ene kant is het heerlijk om gebruik te maken van Facebook. Het is gratis, bekend en het gaat om up to date technologie. Aan de andere kant is het onduidelijk wat er precies met alle informatie gebeurt, is het niet AVG proof en verdwijnt veel mooie informatie en inspiratie op de tijdlijn.

Een oplossing die we verkennen is het gericht koppelen van bepaalde informatie en discussies aan delen.meteddie.nl. Zoals dit voorbeeld over formatief handelen uit de facebookgroep Actief leren zonder cijfers. Dit vereist actief monitoren van de tijdlijn en bewustzijn bij de leden van de facebookgroep. Dat is niet in alle groepen haalbaar en wenselijk.

Een tweede strategie die we verkennen is het scrapen (geautomatiseerd overnemen van bepaalde informatie) van de gehele tijdlijn van een groep en dan gericht zoeken naar voorbeelden over bepaalde onderwerpen.

Wat we doen

Samen met de beheerders van enkele actieve facebookgroepen onderzoeken we verschillende manieren om de waardevolle uitwisseling binnen hun groepen te borgen voor de lange termijn.

Aan de ene kant is het heerlijk om gebruik te maken van Facebook. Het is gratis, bekend en het gaat om up to date technologie. Aan de andere kant is het onduidelijk wat er precies met alle informatie gebeurt, is het niet AVG proof en verdwijnt veel mooie informatie en inspiratie op de tijdlijn.

Een oplossing die we verkennen is het gericht koppelen van bepaalde informatie en discussies aan delen.meteddie.nl. Zoals dit voorbeeld over formatief handelen uit de facebookgroep Actief leren zonder cijfers. Dit vereist actief monitoren van de tijdlijn en bewustzijn bij de leden van de facebookgroep. Dat is niet in alle groepen haalbaar en wenselijk.

Een tweede strategie die we verkennen is het scrapen (geautomatiseerd overnemen van bepaalde informatie) van de gehele tijdlijn van een groep en dan gericht zoeken naar voorbeelden over bepaalde onderwerpen.

Voortgang

 • 2019

  Start

  In kaart brengen van de grootste en actiefste facebookgroepen in Nederland.

 • najaar 2019

  In gesprek

  Contact leggen met beheerders en nagaan in hoeverre zij belang hechten aan het duurzaam opslaan van bepaalde informatie / discussies.

  najaar 2019

 • voorjaar 2020

  Pilot met ‘Actief leren zonder cijfers’

  Met de groep ‘Actief leren zonder cijfers’ onderzoeken we wat een goede manier van werken is, waar het gaat om het bewaren en vindbaar maken van bepaalde discussies / informatie uit de facebookgroep.

 • najaar 2020

  Scrapen en zoeken

  Met studenten van ‘Student weet raad’ doen we gericht onderzoek naar de vragen die afgelopen jaar voorbij zijn gekomen m.b.t. corona in de facbookgroep ‘MeesterJuf’. We analyseren hierbij 1800 vragen.

  najaar 2020

 • 2021 en verder

  Stap voor stap

  Facebookgroepen spelen een belangrijke rol in de online kennisuitwisseling. We blijven de komende jaren actief zoeken naar goede manieren om deze waardevolle uitwisselingen te borgen. Wat we hierover leren delen we breed, zodat we er samen ons voordeel mee kunnen doen.

Voortgang

 • 2019

  Start

  In kaart brengen van de grootste en actiefste facebookgroepen in Nederland.

 • najaar 2019

  In gesprek

  Contact leggen met beheerders en nagaan in hoeverre zij belang hechten aan het duurzaam opslaan van bepaalde informatie / discussies.

  najaar 2019

 • voorjaar 2020

  Pilot met ‘Actief leren zonder cijfers’

  Met de groep ‘Actief leren zonder cijfers’ onderzoeken we wat een goede manier van werken is, waar het gaat om het bewaren en vindbaar maken van bepaalde discussies / informatie uit de facebookgroep.

 • najaar 2020

  Scrapen en zoeken

  Met studenten van ‘Student weet raad’ doen we gericht onderzoek naar de vragen die afgelopen jaar voorbij zijn gekomen m.b.t. corona in de facbookgroep ‘MeesterJuf’. We analyseren hierbij 1800 vragen.

  najaar 2020

 • 2021 en verder

  Stap voor stap

  Facebookgroepen spelen een belangrijke rol in de online kennisuitwisseling. We blijven de komende jaren actief zoeken naar goede manieren om deze waardevolle uitwisselingen te borgen. Wat we hierover leren delen we breed, zodat we er samen ons voordeel mee kunnen doen.

Opbrengst tot nu toe

40

praktijken verzameld

20

praktijken beschreven

Opbrengst tot nu toe

40

praktijken verzameld

20

praktijken beschreven

Met wie

We zijn dit project gestart in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inmiddels zetten we het voort zonder bekostiging op basis van samenwerking met verschillende facebookgroepen in het licht van onze gezamenlijke missie.

Met Student weet raad onderzoeken we hoe we de ruwe data uit verschillende facbookgroepen kunnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

Vanuit Education Warehouse werken aan dit project: Manon, Marte, Bo en Alette.

Met wie

We zijn dit project gestart in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inmiddels zetten we het voort zonder bekostiging op basis van samenwerking met verschillende facebookgroepen in het licht van onze gezamenlijke missie.

Met Student weet raad onderzoeken we hoe we de ruwe data uit verschillende facbookgroepen kunnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

Vanuit Education Warehouse werken aan dit project: Manon, Marte, Bo en Alette.