Waarom

Waarom is Education Warehouse opgericht?

De kinderopvang en het onderwijs spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren en leggen zo de basis voor onze samenleving. Dat betekent dat de mensen en organisaties in deze sector zelf ook continu in ontwikkeling zijn.

Bij Education Warehouse geloven we dat overzicht, inzicht en uitwisseling van informatie cruciaal zijn voor de ontwikkeling van mensen en organisaties. Informatie over werkwijzen, producten en diensten die worden ingezet en ervaringen die worden opgedaan. Daarin staan we niet alleen. In de sector wordt al langere tijd gesproken over de behoefte aan open, online kennisdeling. Dit zie je ook terug aan het groeiende aantal kennisbanken en de manier waarop professionals bijvoorbeeld facebookgroepen gebruiken.

Gerichte, centrale en structurele oplossingen hiervoor laten echter op zich wachten. Dit komt omdat het voor publieke én private partijen niet haalbaar blijkt om een duurzame oplossing te realiseren. Voor publieke partijen is de ontwikkeling relatief duur en het onderhoud moeilijk te borgen. Er zijn al meerdere sterke publieke initiatieven gestrand, waardoor online informatie achterhaald en versnipperd is en, op termijn, verloren gaat. Nu kan je redeneren dat waar behoefte is, ook geld te verdienen valt en dat marktpartijen deze handschoen zullen oppakken. Maar tot op heden is er nog geen succesvol initiatief ontwikkeld. De meeste verdienmodellen zijn namelijk moeilijk te verenigen met het gewenste open karakter en de markt is klein.

We hebben Education Warehouse opgericht om te zorgen dat er toch duurzaam in deze behoefte kan worden voorzien. We vullen als onafhankelijke stichting het gat tussen publieke en private organisaties, door slim met beiden samen te werken. Hoe we dat doen, leest u hier.