Verantwoording

Education Warehouse is een stichting zonder winstoogmerk. 

In onze statuten, zoals vastgesteld op 2 augustus 2018, staat onze doelstelling als volgt beschreven: Informatie en ervaringen op het gebied van onderwijsvisies, -praktijken, -methodieken en -materialen centraal te verzamelen en doelgericht beschikbaar te stellen ter bevordering van de onderwijskwaliteit in Nederland. Je leest meer over onze missie en visie op de pagina over ons en in ons Interactief beleidsplan en rapportage 2018 – 2021.

De activiteiten die hiermee samenhangen verantwoorden we op deze pagina.

Bestuur en beloningsbeleid

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter Alette Baartmans, penningmeester Mateo Mol en secretaris Marius Berendse. Daarnaast adviseren Ineke van Sijl en GeertJan Nelson het bestuur. De bestuursleden van Stichting Education Warehouse ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken. Wel worden onkosten vergoed (zie overzicht in financieel jaarverslag).

Alette Baartmans ontvangt in haar hoedanigheid als directeur van de stichting in principe* wel een vergoeding. Haar vergoeding voor directietaken is vastgesteld door het bestuur en ligt onder de norm van de VFI-adviesregeling Beloning directeuren van goede doelen. Haar vergoeding wordt gefactureerd vanuit haar organisatie Thomas en Charles BV. Alle facturen vanuit Thomas en Charles BV worden goedgekeurd door de penningmeester én secretaris.

Stichting Education Warehouse werkt met medewerkers, stagiairs, freelancers en vrijwilligers. Het salaris van de medewerkers wordt vastgesteld door de directeur in overleg met het bestuur. De belangrijkste uitgangspunten voor de salarisvaststelling zijn: functie, taakstelling, competentie en ervaring. Stagiairs ontvangen een stagevergoeding.

* De afgelopen jaren is het overgrote deel van de uren die Alette Baartmans heeft gemaakt niet vergoed. Deze uren worden gezien als investering en worden op termijn enkel betaald wanneer hier ruimte voor is in de begroting (zie ook de financiële verantwoording).

Belangrijke stukken