Dit zijn wij

Stichting Education Warehouse is een leerwerkbedrijf dat samen met diverse partners projecten en platformen ontwikkelt voor waardevolle uitwisseling tussen educatieteams en dit werk verbindt aan de talenten en leervragen van jongeren.

Wat we zien

De educatiesector verdient maximale ondersteuning

De educatiesector is altijd in ontwikkeling. Iedere dag werken teams van leraren, pedagogisch medewerkers en coaches op hun eigen manier aan de groei van onze kinderen en jongeren in de steeds veranderende samen- leving. Een flinke verantwoordelijkheid als je het ons vraagt. 

De uitwisseling van de unieke kennis, kunde en ervaringen van educatieteams inspireert en versnelt de ontwikkeling, maar is niet vanzelfsprekend. Er is weinig tijd om te delen en het vinden van de juiste inspiratie, informatie en collega’s op het juiste moment is lastig.

Waar we voor gaan

Samen educatie ontwikkelen op basis van ervaring

Het doel van Education Warehouse is om de uitwisseling van de kennis, kunde en ervaringen van educatieteams duurzaam te ondersteunen, stimuleren en optimaliseren. Zo creëren we samen overzicht en inzicht in relevante ontwikkelingen en versnellen we de ontwikkeling en verbetering van de educatiesector als geheel.

Waar we voor staan

Samen doen door te leren en samen leren door te doen

Onze missie is gelukkig niet uniek. Onze aanpak is dat wel. Vanuit de gedeelde missie werken we samen met diverse partijen om de juiste vragen te stellen en uiteen- lopende oplossingen te bieden in de vorm van concrete projecten en platformen. Door de behoeften in het veld en het effect van onze oplossingen steeds te onderzoeken leren we samen wat werkt en wat niet.

Als leerwerkbedrijf verbinden we dit werk en onderzoek aan de leervragen en talenten van diverse jongeren in de vorm van stages en praktijkopdrachten. Zo verzetten we veel werk met frisse energie en nieuwe inzichten.

Ons team

Manon van Zanten

Manon van Zanten

Eddie onderzoek en content
Max Krul

Max Krul

Software ontwikkeling
Robin van der Noord

Robin van der Noord

Software ontwikkelaar
Marte Stoffers

Marte Stoffers

Eddie onderzoek en content
Puck van den Berk

Puck van den Berk

Teamleiding Wijslijst en Eddie content
Bo Janssen

Bo Janssen

Eddie onderzoek en content
Pien Traa

Pien Traa

Eddie onderzoek en content
Rosa Helmantel

Rosa Helmantel

Eddie onderzoek en content
Fleur Tielbeke

Fleur Tielbeke

Eddie onderzoek en content
Elisa Riedel

Elisa Riedel

Vormgeving en animatie
Mike Hoppezak

Mike Hoppezak

Frontend ontwikkeling en vormgeving
Remco Boerma

Remco Boerma

ICT ontwikkeling en beheer
Marcel Derksen

Marcel Derksen

Coaching en samenwerking opleidingen
Jelle Kok

Jelle Kok

Strategie en financiering
Thijs Stor

Thijs Stor

Strategie, financiering en samenwerking bedrijfsleven
Alette Baartmans

Alette Baartmans

Strategie, samenwerking educatiesector en algemeen bestuurder
Geertjan Nelson

Geertjan Nelson

Voorzitter
Ineke van Sijl

Ineke van Sijl

Secretaris
Mateo Mol

Mateo Mol

Penningmeester
Marius Berendse

Marius Berendse

Algemeen bestuurslid

Onze jongeren 2021

Kevin, Jesper, Renate, Martijn, Michel en Anouk