Onderzoek borging opbrengsten overheidsprojecten en -regelingen

In januari 2022 zijn we van start gegaan met een onderzoek naar de manier waarop bij overheidsprojecten en regelingen wordt omgegaan met het borgen van de opbrengsten. Het doel hiervan was om te onderzoeken hoe initiatieven langer effect kunnen hebben op het onderwijs.

Door middel van interviews met projectleiders en deelnemers uit het onderwijsveld gaan we na hoe bij 5 verschillende landelijke projecten / regelingen vooraf, tijdens en nadien is nagedacht over en concreet is gehandeld met betrekking tot het borgen van de opbrengsten. We kijken hierbij naar School aan zet, Innovatieimpuls onderwijs, Lerarenontwikkelfonds, Schoolkracht en NP Onderwijs

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Nikki, masterstudent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het onderzoek zal leiden tot een advies voor overheden over de borging van opbrengsten van onderwijsprojecten en -regelingen. Daarnaast zal het dienen als inzicht voor Education Warehouse om onze eigen methodiek en diensten aan te scherpen.

In juni 2022 ronden we dit onderzoek af. Op de hoogte blijven van dit onderzoek? Meld je hieronder aan voor onze nieuwsbrief.

#onderzoek #stage #WO #onderwijskunde #onderwijswetenschappen #OCW #LOF #SchoolAanZet #InnovatieimpulsOnderwijs #Schoolkracht #NPOnderwijs