Hoe

Hoe werkt Education Warehouse?

Onze ontwikkel- en onderhoudskosten zijn laag, waardoor we op basis van beperkte verdienmodellen en slimme samenwerking duurzame oplossingen kunnen ontwikkelen en onderhouden. De lage kosten hebben onder anderen te maken met het feit dat we een leer-werkbedrijf zijn. Het is oneindig veel werk om relevante informatie te verzamelen, op te slaan en duurzaam, open beschikbaar te stellen. Gelukkig is dit werk ook erg leerzaam en leent het zich dus perfect voor een leer-werkbedrijf. Bij ons werken leerlingen en studenten uit het VO, MBO, HBO en WO samen aan de ontwikkeling en het onderhoud van ons datawarehouse en onze platformen.

De opzet van een centraal datawarehouse (back-end), waarop verschillende platformen (front-ends) ontwikkeld kunnen worden en draaien, is een tweede reden voor onze lage kosten. Kort en voor leken uitgelegd: Normaal gesproken ontwikkel je altijd een front- en back-end. Omdat de back-end bij ons al staat, hoeven we bij nieuwe oplossingen alleen een nieuwe front-end te ontwikkelen.

Ten slotte maken we gebruik van open source oplossingen en werken we slim samen met het bedrijfsleven. Zo maken technische bedrijven het mogelijk dat wij gratis cutting edge technologie kunnen gebruiken en worden onze boekhouding en notariële zaken ook gratis aangeboden. Dat doen bedrijven vanuit MVO-overwegingen, maar ook omdat zij er belang bij hebben dat hun toekomstige werknemers kunnen werken met de laatste technologie.

De samenwerking met de publieke sector is gericht op het structureel en duurzaam opslaan en beschikbaar stellen van relevante en hoogwaardige informatie t.b.v. de ontwikkeling van de sector. Op dit moment zoeken we bijvoorbeeld samen met OCW welke belangrijke informatie er her en der opgeslagen is en hoe we die structureel en open beschikbaar kunnen stellen. Door deze samenwerkingen legitimeren we de informatie die we delen.

De samenwerking met verschillende organisaties zorgt er ook voor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn. Leerlingen en studenten kunnen hierdoor werken met cutting edge technologie. Ook worden zij ondersteund in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling door inzet van coaches en professionals uit het bedrijfsleven en de publieke sector. Zo organiseren we bijvoorbeeld excursies en workshops met onze samenwerkingspartners.

Daarnaast hebben we het datawarehouse en de platformen zo vormgegeven dat zij als leeromgeving fungeren. Hierin kunnen studenten naar believen uitproberen en ontwikkelen, zonder dat de gebruikers daar last van hebben. Ze zullen er eerder baat bij hebben, omdat de platformen continu worden ontwikkeld, zoals we dat ook gewend zijn van grote platformen als facebook en youtube.